Veel gezocht

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden parkeerpas

Wettelijke verplichte mededeling

  • Een bestelling door een consument via deze website leidt tot een koop op afstand volgens artikel 46 a, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
  • De overeenkomst komt na bestelling tot stand zodra Recreatieschap Twente de bestelling en de prijs aan de consument heeft bevestigd.
  • Na betaling van de prijs wordt de bestelde zaak binnen de gestelde leveringstermijn (verwerkingstijd) door Recreatieschap Twente aan de postleverancier aangeboden.


Verwerkingstijd

Houdt u rekening met een levertijd van 2 weken na ontvangst van de betaling. We doen er alles aan om uw parkeerpas zo spoedig mogelijk toe te sturen.

Voor eigen risico

  • De parkeerpassen worden na betaling per post aan u verzonden. Verzending geschiedt voor eigen risico.
  • U dient volledig de N.A.W. in te vullen en te controleren*. Bij constatering van onvolledig ingevulde N.A.W. gegevens betekend dat de parkeerpas niet kan worden verstuurd.
  • Het is niet mogelijk om aangeschafte parkeerpassen te blokkeren. Verlies of diefstal van uw parkeerpas is altijd voor uw eigen risico.


Gedurende 14 dagen na de ontvangst van het product heeft de consument het recht de koop op afstand te ontbinden overeenkomstig de artikelen 46 d lid 1 en 46 e boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, mits het geleverde product in originele onbeschadigde staat binnen 30 dagen na ontbinding wordt geretourneerd.
 

Beschadiging parkeerpas (géén gaten maken of anderszins beschadigen)

De parkeerpassen zijn binnenin voorzien van een onzichtbare chip en bijbehorende 'antennes'. De parkeerpas kan door middel van het maken van een gaatje (wat nog wel eens gebeurd om er een touwtje aan vast te maken) beschadigen en onbruikbaar worden.

Recreatieschap Twente raadt dit dan ook af. Bij (opzettelijke) beschadiging en daardoor het onbruikbaar maken van de parkeerpas wordt geen nieuwe parkeerpas verstrekt.

Parkeren tijdens evenementen

Enkele keren per jaar is de parkeerpas tijdens grootschalige evenementen niet geldig. Er geldt bijvoorbeeld een afwijkend parkeertarief. Parkeerpashouders kunnen ervoor kiezen dit afwijkende parkeertarief ter plekke te betalen of uit te wijken naar een ander recreatiegebied van Recreatieschap Twente.

*Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Delen