Veel gezocht
Vragen?
Vragen?

Bosbeheer

In het bosbeheer wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:
 

 • Er wordt gestreefd naar een hoge mate van afwisseling;
 • De bossen dienen een hoge belevingswaarde en visuele aantrekkelijkheid te bezitten;
 • Aan de functies recreatie en natuur worden de meeste waarde toegekend;
 • Het financieel economisch rendement van het bosbeheer staat niet op de eerste plaats, toch wordt er naar gestreefd het beheer te voeren op financieel economisch verantwoorde wijze.
 • Het bosbeheer dient tegen zo laag mogelijke kosten te worden gerealiseerd;
 • Er wordt gestreefd naar een structuurrijk bos;
 • In het beheer wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke en spontane processen;
 • Elementen die voor flora en fauna belangrijk zijn, blijven behouden en worden wanneer mogelijk verder ontwikkeld;
 • Door versterking van de zoom- en mantelvegetatie, wordt de overgang van open naar gesloten ruimte meer geleidelijk gemaakt;
 • Cultuurhistorische elementen dienen zoveel mogelijk te worden behouden en waar mogelijk te worden versterkt;
 • Monoculturen dienen doorbroken te worden, gericht op afwisseling in bosbeeld en houtsoorten;
 • Inheemse boomsoorten dienen bevoordeeld te worden;
 • De doodhout voorraad dient op een verantwoorde wijze verhoogd te worden.

Delen