Nieuws

IVN-route app

28-01-2019

De app's van het Natuurpad en de Bomenroute zijn te gebruiken. De informatie in deze app's is aanvullend op de bordjes langs de route. 

Lees meer


Winterstop waterspeeltuin, watertappunten en toilet

11-12-2018

In de winterperiode zal de waterspeeltuin, tappunten, peuterbad en toiletvoorziening op zonneweide 2/3 gesloten zijn. De watertoevoer is afgesloten. 

 

Lees meer


Meer nieuws

Disclaimer

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

Overige juridische informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die Regio Twente  aan de samenstelling van deze website/ nieuwsbrief besteedt, is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regio Twente (ook niet via een eigen netwerk).

Regio Twente kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Regio Twente sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, het gebruik van informatie die door middel van deze website/ nieuwsbrief is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.