Veel gezocht
Vragen?
Vragen?

Houtwal bij Toetersdennen

In het Hulsbeek zijn nog heel oude houtwallen te zien. Op de kaart uit 1905 zien we de houtwal (in rood) bij Toetersdennen. De rechterkant van deze houtwal is tevens de markegrens (zie stippellijn). De aarden wal is ook nu nog goed te zien.

Hier ligt op het eind Markesteen 22.27-02. De prachtige houtwal die we nu nog zien van de manege naar de Gammelkerbeek (geel op de kaart) ligt eveneens op de markegrens.

Dassenburchten

In het Hulsbeek zijn twee dassenburchten van flink formaat. De das is een nachtdier. In het Hulsbeek is het
's nachts heel rustig. Daarom heeft de das het erg naar zijn zin op Het Hulsbeek. 

De das eet veel regenwormen die hij vindt in de weilanden rond het Hulsbeek. De dassenburchten zijn niet te bezichtigen.

                       

Delen