waterkwaliteit

 

Wij vinden het belangrijk om een goede kwaliteit zwemwater te bieden en de veiligheid te waarborgen. Daarom controleert de provincie Overijssel tijdens de maanden mei t/m september regelmatig het zwemwater. Voor recreatiepark het Hulsbeek, dat is aangewezen als officieel zwemwater, is een zwemwaterprofiel opgesteld (PDF, 3,85 Kb).

De kwaliteit wordt normaal iedere veertien dagen gemeten op meerdere plaatsen in de zwemvijver. Het onderzoek van de monsters vindt plaats in het laboratorium. Enkele dagen na de meting zijn de resultaten bekend. In warme periodes vindt wekelijks een onderzoek plaats. Het resultaat van het onderzoek staat ook te lezen op de publicatieborden op het terrein.

Het water wordt getoetst op

  • geur
  • kleur
  • drijvend vuil, olie en schuim
  • helderheid (doorzicht)
  • zuurgraad (pH)
  • temperatuur
  • aanwezigheid van bacteriën (aantal)

Mocht er iets aan de hand zijn met het water dan overlegt Regio Twente direct met het waterschap Regge en Dinkel (waterkwaliteitsbeheerder) en de provincie Overijssel over te nemen maatregelen.Dit kan een negatief zwemadvies zijn of indien nodig een zwemverbod.

Meer informatie vindt u op de site zwemwater.