Noodzakelijke verwijdering bomen

Het gaat vooral om de soorten Fijnspar, Japanse lariks en Douglas. Deze maatregel is genomen in nauw overleg met de provincie.

Droogteschade
De gevolgen van de droge zomers van 2018 en 2019 worden steeds duidelijker in bossen. Op Recreatiepark Het Hulsbeek hebben verschillende bomen het zwaar door gebrek aan neerslag en de lage grondwaterstand. Deze boomsoorten hebben relatief veel vocht nodig om te overleven. Pleksgewijs, veelal op de meest droge groeiplaatsen, zijn veel bomen dood gegaan of sterk kwijnend waarna aantasting door bastkevers kan volgen. Dit is een keversoort die zich in de schors vreet waardoor de boom dood gaat.
Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft deze droogteschade in kaart gebracht en dode en kwijnende bomen geblest (gemarkeerd met oranje verf). Deze bomen worden met behulp van machines verwijderd.

Herplant bos
Op locaties waar grote open plekken zijn ontstaan zal worden gewerkt aan een nieuwe generatie, gemengd, klimaatrobuust bos. Dit wordt gedaan door middel van aanplant en natuurlijke verjonging.
Gelukkig zijn er nog heel veel plekken waar tot op heden de bomen in leven zijn. Op deze plekken worden geen bomen verwijderd.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden aankomende winter uitgevoerd. Het bos blijft gewoon toegankelijk, met uitzondering van tijdelijk afgesloten paden. Paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn en beschadigd raken. Uiteraard wordt dit na afloop van de werkzaamheden weer hersteld.

Contact
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Bosgroep Noord-Oost Nederland (contactpersoon: E. Sonder). Telefoonnummer: 0523-745700. 

Overig nieuws

Hulsbeekdag - afgelast

16-03-2020

IVN-route app

12-03-2020 Lees meer

Hulsbeek Foto

27-02-2020 Lees meer

Bijverdienen naast je studie?

04-02-2020 Lees meer

Noodzakelijke verwijdering bomen

02-02-2020 Lees meer

Terug naar overzicht