Samen werken aan de veiligheid en leefbaarheid

Regio Twente beheert en exploiteert recreatiepark Het Hulsbeek. Als eigenaar heeft Regio Twente in het belang van de leefbaarheid en veiligheid en ter voorkoming van overlast en schade, huisregels gesteld voor een bezoek van het recreatiepark. De controle op de naleving hiervan ligt bij het Parkbeheer van het Hulsbeek. Het terrein van het recreatiepark Het Hulsbeek is een openbare plaats. De gemeente Oldenzaal is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving in de openbare ruimte en heeft hiervoor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst.

 

Samenwerking formeel bekrachtigd

In een convenant hebben de gemeente en Regio Twente de afspraken vastgelegd over de samenwerking op het gebied van toezicht en handhaving. Door samen te werken kan efficiënter en effectiever toezicht gehouden worden op Het Hulsbeek. De BOA’s verrichten de werkzaamheden in afstemming met de parkmanager. Het doel van deze samenwerking is de vergroting van de leefbaarheid en veiligheid op Het Hulsbeek. Kleine ergernissen en verstoringen die met toezicht en handhaving te voorkomen of op te lossen zijn worden aangepakt en waar nodig wordt er bestraft. In 2020 is al in de geest van het convenant gehandeld door de gemeente Oldenzaal en Regio Twente. Dit werd gezien als een proefjaar. Door de ondertekening van het convenant is de samenwerking formeel bekrachtigd.

 

Overig nieuws

Geen BBQ verbod

23-06-2021

Overdekte barbecue niet te huur!

08-06-2021 Lees meer

Uitslag kleurwedstrijd

01-06-2021 Lees meer

Samen werken aan de veiligheid en leefbaarheid

19-05-2021 Lees meer

Gepimpte drinkwatertappunten

08-05-2021 Lees meer

Terug naar overzicht