Bomen krijgen meer ruimte

De uitdunning vindt plaats om de structuur en natuurlijke verjonging van het bomenbestand te bevorderen. Natuurwaarden en de stabiliteit van het bos worden hierdoor verhoogd evenals de belevingswaarde voor de bezoeker.
Uitdunning van het bos zorgt ervoor dat achter blijvende bomen betere kansen krijgen. De mooiste bomen krijgen meer groeiruimte. En de diversiteit van het bos neemt toe. De bomen die worden gekapt, zijn reeds voorzien van een oranje streep. De toekomstbomen zijn gemarkeerd met een blauwe punt.
Deze kaart van Het Hulsbeek geeft een overzicht waar de werkzaamheden plaats vinden.

De keuze voor de bomen die blijven staan is gemaakt op basis van:

  • De boom valt op door zijn vorm en blijft voor natuurbeleving staan.
  • De boom is een nestboom voor vogels en/of vleermuizen.
  • De boom hoort bij het gewenste bosbeeld.
  • Een bosperceel wordt specifiek omgevormd naar hakhoutculture (2i) en opgaand Beukenbos (5d).
Tot slot hebben veel planten- en diersoorten belang bij een verjonging van het bomenbestand. Door verjonging is er meer ruimte voor planten en voedsel voor dieren in het bos te vinden. Omdat uitdunning van het bos dus belangrijk is voor het beheer en de flora en fauna op Het Hulsbeek, kijken we ieder jaar kritisch naar de bomen en planten op Het Hulsbeek.
 
Meer informatie:
Op de betreffende locaties op Het Hulsbeek plaatsen we borden om de bezoekers te informeren over de concrete plannen op het terrein. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de beheerder Bas Waanders (053-4876960 of hethulsbeek@regiotwente.nl)


 

Overig nieuws

Alleen PIN betaling mogelijk

01-11-2018 Lees meer

Aangelijnde viervoeters welkom op recreatieparken

30-09-2018 Lees meer

Bepalingsborden Provincie

01-05-2018 Lees meer

Nieuwe speelplekken

24-01-2018 Lees meer

Bomen krijgen meer ruimte

24-01-2018 Lees meer

Terug naar overzicht