Veel gezocht

Hondenbeleid

Vanaf oktober t/m maart zijn honden aangelijnd weer toegestaan op het binnenterrein van de Twentse recreatieparken.

Vanaf oktober t/m maart worden de wandelpaden op de zonneweiden op Het Rutbeek, Het Hulsbeek en Het Lageveld opnieuw opengesteld voor hondenbezitters en hun viervoeters.

Met de maatregel om honden (mits aangelijnd) toe te staan op de zonneweiden buiten de zomerperiode om, komt Regio Twente tegemoet aan de behoefte - van inwoners -  aan meer gebieden waar men met de hond kan wandelen. 

Om alle recreanten op een prettige manier te laten verblijven op de parken, gelden tijdens de openstelling wel een aantal gebruiksregels. Deze worden bij de ingang van elk recreatiepark door middel van zgn. gebruiksbepalingsborden aan de bezoekers kenbaar gemaakt.
Vergeet niet de hondenpoep op te ruimen! 

In de zomerperiode (april t/m september) blijft het verboden om met honden op de zonneweiden te lopen, de stranden te betreden of in het water te gaan. Bij overtreding wordt handhavend opgetreden.

Delen