Veel gezocht
Vragen?
Vragen?

Hondenbeleid

Van april t/m september is het niet toegestaan met honden op ligweiden te komen. Honden mogen sowieso niet in de zwemvijvers of op de stranden komen. Er geldt een opruimplicht.
Vanaf oktober t/m maart zijn honden aangelijnd weer toegestaan op de wandelpaden van de ligweiden van de Twentse recreatieparken.

Vanaf oktober t/m maart worden de wandelpaden op de ligweiden op Het Rutbeek, Het Hulsbeek en Het Lageveld opnieuw opengesteld voor hondenbezitters en hun viervoeters.

Met de maatregel om honden (mits aangelijnd) toe te staan op de ligweiden buiten de zomerperiode om, komt Recreatieschap Twente tegemoet aan de behoefte - van inwoners -  aan meer gebieden waar men met de hond kan wandelen. 

Om alle recreanten op een prettige manier te laten verblijven op de parken, gelden tijdens de openstelling wel een aantal gebruiksregels. Deze worden bij de ingang van elk recreatiepark door middel van zgn. gebruiksbepalingsborden aan de bezoekers kenbaar gemaakt.
Vergeet niet de hondenpoep op te ruimen! 

In de zomerperiode (april t/m september) blijft het verboden om met de hond op de wandelpaden van de ligweiden te lopen, de stranden te betreden of in het water te gaan. Het 'binnenterrein' is dan niet toegankelijk voor honden. Bij overtreding wordt handhavend opgetreden.

Delen