Samen Twente

Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van 620.000 inwoners. Vóór en mét hen vervult ze werkzaamheden op een heel breed gebied: Verkeer en vervoer, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
economische zaken, veiligheid, volksgezondheid, recreatie en toerisme.

De aangesloten gemeenten zijn: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Binnen Regio Twente is een onderscheid gemaakt in 3 domeinen:

  • Gezondheid (GGD Regio Twente)
  • Bedrijfsvoering
  • Leefomgeving (economie, recreatie)

In totaal heeft Regio Twente op dit moment zo’n 600 medewerkers in dienst. Zij werken dagelijks aan een gezonde, veilige, leefbare en bereikbare regio. Samen met betrokken (beleids)medewerkers van de Twentse gemeenten en van andere organisaties, zoals vervoersbedrijven, woningcorporaties, de zorginstellingen, de Kamer van Koophandel, de Universiteit Twente en belangengroeperingen.

Recreatie en Toerisme

Beleid op het thema recreatie & toerisme wordt ontwikkeld en uitgevoerd binnen het domein Leefomgeving. De missie van het domein is: samen werken aan een duurzame versterking van de sociaal-economische structuur van Twente en daarmee aan het welbevinden van de inwoners van Twente.

De uitwerking van deze missie gebeurt in intensieve samenwerking met de Twentse gemeenten, de provincie Overijssel, het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, woningcorporaties en andere relevante partijen.

De missie laat zich vertalen in diverse langere termijn ambities (visies) waar de inzet van het domein zich de komende jaren op richt:

  • Versterking van het maatschappelijk welbevinden van de mensen;
  • Versterking van de duurzame werkgelegenheid in Twente;
  • Betere benutting van de unieke landschappelijke kwaliteiten van Twente vooral ten behoeve van wonen, recreëren en toerisme;
  • Behouden en ontwikkeling van de bereikbaarheid van Twente


Het team Recreatieve Voorzieningen beheert en exploiteert een drietal recreatieparken: Het Hulsbeek (Oldenzaal), Het Rutbeek (Enschede) en Het Lageveld (Wierden). Daarnaast wordt de recreatief toeristische infrastructuur in Twente in stand gehouden. Dit betekent het onderhoud van 300 km recreatieve fietspaden, de bewegwijzering van ANWB- en LF-fietsroutes, het wandelnetwerk en het fietsroutenetwerk.

Geschikt voor ieder evenement! Van 50 tot 50.000 bezoekers. Uw event bij ons?