Vuurwerk

Afsteken vuurwerk

Regio Twente is eigenaar van de recreatieparken Het Hulsbeek in Oldenzaal, Het Rutbeek in Enschede en Het Lageveld in Wierden. De recreatieparken bieden op diverse locaties de mogelijkheid tot het afsteken van buitenvuurwerk buiten de jaarwisseling om.
 
Voorwaarden
Alvorens Regio Twente toestemming verleent voor het afsteken van buitenvuurwerk, dienen de volgende voorwaarden in acht te worden genomen:
  1. Het buitenvuurwerk wordt alleen ontbrand door een gecertificeerd, professioneel bedrijf;
  2. Provincie Overijssel heeft een ontbrandingstoestemming verleend voor het afsteken van vuurwerk. Het gaat hierbij om de volgende gevallen:
    • Ontbrandingsmelding: bij het afsteken van maximaal 200 kilogram consumentenvuurwerk, of;
    • Ontbrandingsaanvraag: bij professioneel vuurwerkgebruik of het afsteken van meer dan 200 kilogram consumentenvuurwerk.
  3. De gemeente waaronder het beoogde recreatiepark valt heeft een evenementenvergunning afgegeven;
  4. Ondernemers en omwonenden in en rondom het recreatiepark dienen uiterlijk zeven dagen voor het afsteken van het vuurwerk schriftelijk te worden geïnformeerd. Regio Twente geeft aan om welke ondernemers en omwonenden het gaat en ontvangt tevens een kopie van dit schrijven. Op verzoek kan Regio Twente een communicatielijst overhandigen;
  5. Vrijgekomen vuurwerkafval dient direct na het afsteken opgeruimd te worden.
 
Aanvraag
Indien u voldoet aan de genoemde voorwaarden, kunt u uw aanvraag uiterlijk 21 dagen vóór de vuurwerkactiviteit indienen bij de parkmanager van het beoogde recreatiepark. U dient tijdens de aanvraag een kopie van de ontbrandingstoestemming alsmede een kopie van de evenementenvergunning aan de parkmanager te overhandigen.
 
U hoeft bij Regio Twente geen toestemming aan te vragen voor het ontbranden van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling (tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur), zoals vastgesteld door de Rijksoverheid. U hoeft eveneens geen toestemming aan te vragen indien u binnenshuis theatervuurwerk afsteekt.
 
Kosten
Voor het afsteken van buitenvuurwerk op de recreatieparken van Regio Twente, rekent Regio Twente een vergoeding van € 175,00 per vuurwerkactiviteit (exclusief btw) en een waarborgsom van € 500,00. Regio Twente kan eventuele ontstane schade alsmede de kosten voor niet-tijdig opruimen van vrijgekomen (vuurwerk)afval verhalen op deze waarborgsom. In geval u zonder toestemming van Regio Twente buitenvuurwerk afsteekt, is Regio Twente gerechtigd u een boete op te leggen ten bedrage van € 500,00 per vuurwerkactiviteit (exclusief btw).