Veel gezocht
Feiten & cijfers
230 ha
Oppervlakte
7 ha evenementen
39 ha water
12 ha recreatie
2,5 ha strand
120 ha bos
2 ha heide
21 ha grasland
50.000 bezoekers
Jaarlijks 500.000
4300    parkeerplaatsen
500    verblijfplaatsen
22    ondernemers
6    verenigingen
27    evenementen
Bijzonderheden
Skydive             Kingsland
     Hemelgames         Fields of Joy

        Hulsbeekdag 
 < 30.000 bezoekers >

         Twente Ballooning


Samenwerking met Aveleijn

              (dagbesteding)
Resultaat &
To Do:

Verbeteren en moderniseren indien mogelijk met subsidiegelden.

Voorbeelden subsidieprojecten:

 • Culthuurhistorisch herstel Erve huiskes en Springertuin
 • Herstel landschappelijke elementen
 • Markante bomenroute en natuurpad
 • Regio Twente PMJP Oldenzaal
  • sport en spel
  • inrichting evenemententerrein
  • mini MTB crossbaan
  • verbetereren fiets- en wandelroutes
  • hondenuitlaatgebied
  • vebetering visvijver
 • Essenroute
 • Twente beleven door te verbinden